Mi az a hinduizmus? – 3. rész

Mely csoport tartozik a hinduizmushoz?
Mely csoport tartozik a hinduizmushoz?

Számos típusú hindu iskola létezik, így találkozhatunk például a hinduizmus nihilista, deista, vagy épp ateista formájával is. Mint láthattuk, számos típusa van ennek a vallásnak, így joggal tehetjük fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi teszi egységes csoporttá, hinduvá ezt a teljes vallási csoportot? A válasz egyszerű, hiszen ha egy szekta, vagy bármilyen csoport a Védákat iratnak tekinti, akkor a hinduk közé tartozik, amennyiben nem fogadja el, akkor nem tekintik annak.

 

A Védák rendkívül fontos helyet foglalnak el a hinduizmusban, más iratokkal ellentétben kizáró jellegű azokra nézve, akik nem fogadják el. Ezek a könyvek nem tekintethetőek egyszerűen vallási könyveknek, hiszen annál sokkal bonyolultabb helyzettel állunk szemben. A Védák egyfajta vallásos mitológiát tartalmaznak, ami a történelmet, mítoszt és vallást ötvözi tökéletes módon, egy színes teomitológiát létrehozva, a cél pedig az, hogy vallásos gyökereket vessen meg egy ilyen elbeszélés formában.

 

 

Indiában nem jó ötlet szembefordulni a Védékkal, hiszen aki ezeket a teomitológiai írásokat nem fogadja el, az magával az országgal fordul szembe, nemcsak a hindu vallással, természetesen ez a kettő erősen kötődik egymáshoz. Egy vallási rendszer ateista, nihilista nézeteket is vallhat, akkor is a hinduizmus részeként fogadják el, amennyiben elfogadja India kultúrájának és történelmének ezen érdekes írásait, ami rendkívül ellentmondásosnak hat más világvallások esetében, azonban Indiában egyáltalán nem tekinthető annak.

Author: admin